Welcome to website
Menu


อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)

รายละเอียด

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร